Навчальні посібники

  1. "Охорона праці та цивільний захист в галузі" (модуль 1 – "Охорона праці в галузі")./ Фесенко О.О., Лисюк В.М., Сахарова З.М. - Одеса, ОНАХТ (ел.вар), 2017. – 116 с.
  2. "Охорона праці та цивільний захист в галузі" (модуль 2 – "Цивільний захист") / Фесенко О.О., Лисюк В.М., Сахарова З.М. - Одеса, ОНАХТ (ел.вар), 2017. – 146 с.
  3. "Основи охорони праці". / Лисюк В.М., Фесенко О.О. - Одеса, ОНАХТ (ел.вар), 2017. – 153 с.
  4. "Безпека життєдіяльності" для бакалаврів напрямів підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" та 6.140103 "Туризм". / Неменуща С.М. , заг. ред. Фесенко О.О. - Одеса, ОНАХТ (ел.вар), 2017. – 125 с.
  5. "Безпека життєдіяльності" для бакалаврів напрямів підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" та 6.140103 "Туризм" денної та заочної форм навчання / Укл. С.М. Неменуща; заг. ред. О.О. Фесенко, зав. каф. БЖД /Одеса: ОНАХТ, 2017. - 125 с.
  6. S.M. Nemenushchaya, A.V. Ruda A manual for the "Life Safety" course for bachelors of specialty 242 "Tourism" for full-time and part-time study Odessa: ONAFT, 2018. - 123 p.
  7. Фесенко О.О., Лисюк В.М., Неменуща С.М., Сахарова З.М. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: конспект лекцій. Одеська національна академія харчових технологій, 2020. – 149 с.
  8. Фесенко О.О., Лисюк В.М., Мирошніченко О.М. ,Сахарова З.М., Неменуща С.М., Булюк В.І.Охорона праці та цивільний захист в галузі (Модуль 1 – Охорона праці в галузі): Навчальний посібник. Одеська національна академія харчових технологій, 2020. – 126 с.
  9. Фесенко О.О., Лисюк В.М., Мирошніченко О.М., Сахарова З.М., Неменуща С.М., Булюк В.І., Пуга В.В. Охорона праці та цивільний захист в галузі (Модуль 1 – Охорона праці в галузі): Методичні вказівки для лабораторних робіт. Одеська національна академія харчових технологій, 2020. – 56 с.