Наукові школи та напрямки

Робота студентських гуртків за інтересами:

  • "Культура безпеки на виробництві" наукові керівники: к.т.н., доц. Фесенко О.О., к.т.н., доц. Лисюк В.М.
  • "Актуальні проблеми безпеки людини у довкіллі" науковий керівник: к.с.-г.н., ст. викладач Неменуща С.М.
  • "Охорона праці: ідеї, теорія, практика майбутніх фахівців" науковий керівник: к.т.н., доц. Мірошніченко О. М.
  • "Смачне дозвілля" науковий керівник: ст. викладач Сахарова Н. Ю.
  • "Клуб дозиметристів-екологів" науковий керівник: ст. викладач Булюк В.І.

Напрями наукової роботи кафедри на 2018-2022рр.

  • Наукові основи промислової безпеки та охорони праці у харчовій промисловості.
  • Безпека життєдіяльності у техносфері.
  • Наукові основи формування оцінки професійного ризику на підприємствах харчової галузі.
  • Удосконалення організаційно-правових основ створення та функціонування системи управління охороною праці.
  • Особистість та її безпека: психофізіологічні, соціальні і виробничі якості.