Патенти

  • "Система автоматизованого обліку та контролю змін нормативно-правової бази України з охорони праці" // Свідоцтво про авторське право №70334 – лютий 2017 р. // Бочковський А.П., Сапожнікова Н.Ю.
  • "Система автоматизованого захисту небезпечних зон виробництва та безпеки руху внутрішньо цехового транспорту" // Патент України № 116307 Від 10.05.2017 р. Бюл. № 9 // Бочковський А.П., Cапожнікова Н.Ю.
  • "Система автоматизованого контролю і управління організацією робочого місця" // Патент України №125381 МПК G06Q10/06 10.05.2018 р. Бюл. № 9 // Бочковський А.П., Сапожнікова Н.Ю.