Розробки

Наукові розробки кафедри представлені у монографіях:

  • Монографія - Пожежна безпека на підприємствах харчової галузі. Фесенко О.О., Лисюк В.М., Сахарова З.М., Неменуща С.М. Видавництво "Освіта України", 2017. – 170 с. (мова оригіналу)
  • Osipova L., Nemenuscha S., Lysyuk V., Phesenko O., Saharova Z. (2018). FIRE SAFETY IN THE WINE INDUSTRY. Scientific development and achievements: monograph [Text]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, 2018, volume 5, P. 286-302. (мова оригіналу)