Завідувач кафедри

Фесенко Олена Олександрівна
к.т.н., доцент

Додаткова інформація

Вчене звання: доцент кафедри технології переробки зерна.

Вчена ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.18.02 - технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів.

Тема дисертації: Технологія вологотеплової обробки зерна в присутності карбаміду.

Диплом про освіту (кваліфікація): інженер-технолог за спеціальністю зберігання та технологія переробки зерна.

Місце останнього стажування, тема стажування, термін стажування:

  • Державне підприємство «Головний навчально-методичний центр Держпраці». Жовтень 2019 р. Посвідчення № 364-19-28, протокол від 18.10.2019 р., № 364-19. Про те, що вона пройшла навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів і виявила потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Дата видачі 18.10.2019 р.
  • Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області. Березень 2017 р. Посвідчення про функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) у сфері цивільного захисту ВН № 005990 *. Цивільний захист

Коло наукових інтересів: охорона праці, цивільний захист.